Avas-Déli Református Egyházközség

“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

Napi igék

Dandé András

2021.11.04

"De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt." Jakab 1, 6. "... az efféle kísértéseket végül le kell győzni hit által. A helyzet ugyanaz, mint annak a fának az esetében, melynek...

2021.11.03

"De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt." Jakab 1,6 "... a hit az, ami Isten ígéreteire hagyatkozik, s biztossá tesz bennünket abban, hogy megkapjuk, amit kérünk. Ebből...

2021.11.02

"De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt." Jakab 1, 6. "... az imával arról teszünk bizonyságot, hogy reméljük Istentől megkapni azt a kegyelmet, amit megígért." (i.m....

2021.11.01

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja." Jakab 1, 5. "És szemrehányás nélkül. Ez azért adatik hozzá, nehogy valaki attól féljen, hogy túl gyakran jön Istenhez. ... Jakab ......

2021.10.31

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja." Jakab 1, 5. "A 'mindenkinek' alatt mindazokat érti, akik kérnek: mert azok, akik nem keresnek orvosságot a szükségeikre, megérdemlik,...

2021.10.30

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja." Jakab 1, 5." Mivel látjuk, hogy az Úr nem követel tőlünk olyasmit, ami erőnket meghaladja, hanem készen áll arra, hogy megsegítsen,...

2021.10.29

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja." Jakab 1, 5." Mivel látjuk, hogy az Úr nem követel tőlünk olyasmit, ami erőnket meghaladja, hanem készen áll arra, hogy megsegítsen,...

2021.10.28

"Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja." Jakab 1, 5." ... arra szólít fel, hogy kérjük meg az Urat, adjon bölcsességet." (i.m. 6.)Adjon neked az Úr az Ő bölcsességéből - ma...

2021.10.27

"Az állhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek, minden fogyatkozás nélkül." Jakab 1, 4. "A bátorság és buzgalom gyakran lángra kapnak bennünk, majd hamar elülnek, így az illetőnek szüksége van kitartásra." (i.m....

2021.10.26

"Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez." Jakab 1, 2-3. "... az emberek elméje nem úgy van megformálva a természet által, hogy maguk a nehézségek tűrést hozzanak létre benne....