Avas-Déli Református Egyházközség

“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

Adatlap-Egyháztagsághoz-hozzájáruló-nyilatkozattal

ADATLAP EGYHÁZTAGSÁGHOZ

Az adatlap kitöltésével kifejezem, hogy a Miskolc Avas-Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség tagja kívánok lenni (az adatszolgáltatás önkéntes).

Név:………………………………………………………………………………………………………..

Születési név:……………………………………………………………………………………………

Születési hely, idő:……………………………………………………………………………………..

Keresztelés helye, ideje:………………………………………………………………………………

Konfirmáció helye, ideje: …………………………………………………………………………….

Lakcím (irányító szám is): ………………………………………………………………………………….

Foglalkozás: …………………………………………………………………………………………….

Mobiltelefon: ……………………………………………………………………………………………

E-mail: …………………………………………………………………………………………………….

Családi állapot (ha van, házastárs neve):………………………………………………………….

A háztartásában élő gyermekeinek neve: ………………………………………………………………

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez

Alulírott, …………………………………………………………………………………………… (név)

kijelentem, hogy jelen okirat aláírásával önkéntesen hozzájárulásomat adom, hogy a gyülekezeti tagsági adatlapon kitöltésre került személyes adataimat a Miskolc AvasDél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség kezelheti, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

Tudomásul veszem és egyidejűleg önként hozzájárulásomat adom, hogy személyes adataim bekerüljenek a Miskolc Avas-Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség gyülekezeti tagjainak névsorába, illetve az egyházi törvény alapján az egyházközség választói névjegyzékébe.

Kijelentem továbbá, hogy a jelen önkéntes hozzájárulási nyilatkozatban foglaltak elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy saját személyes adataim megismerhetővé és kezelhetővé váljanak az Egyházközség adminisztrációs eljárásában.

Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a gyülekezet meghirdetett alkalmain személyemről kép- és hangfelvétel készíthető, mely a gyülekezet kezelésében lévő felületeken nyilvánosságra hozható, megosztható.

A gyülekezeti tagsági eljárás során kezelésre kerülő személyes adatokkal kapcsolatos rendelkezéseket a Miskolc Avas-Dél Lakótelepi Református Missziói Egyházközség adatvédelmi és adatkezelési szabályzata tartalmazza, amely elérhető a https://avasdeliref.hu/dokumentumok/ cím alatt.

Tudomással bírok arról, hogy személyes adataim kezeléséről az adatkezelőtől tájékoztatást kérhetek, továbbá kérhetem a személyes adataim helyesbítését, a gyülekezeti tagságból való törlését.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság elv alapján törvényesen dolgozzuk fel.

Személyes adatai kizárólag az Egyházközségünknél marad, harmadik fél számára nem adjuk tovább. Személyes adatait megfelelő biztonsági intézkedések mellett tároljuk az adatállományunkban, a jogtalan hozzáférést megakadályozzuk.

Dátum:……………………………………………………………………………………………………..

nyilatkozattevő aláírása