Avas-Déli Református Egyházközség

“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

“Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Jakab 1, 5.

"És szemrehányás nélkül. Ez azért adatik hozzá, nehogy valaki attól féljen, hogy túl gyakran jön Istenhez. ... Jakab ... eszünkbe juttatja, hogy ... Ő mindig készen áll új áldásokat adni az előzőkhöz anélkül, hogy végét vetné, vagy korlátozná azokat." (i.m. 7.)Isten készen áll új áldásokat adni - ma is!