Avas-Déli Református Egyházközség

“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

“Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja.” Jakab 1, 5.

... arra szólít fel, hogy kérjük meg az Urat, adjon bölcsességet." (i.m. 6.)Adjon neked az Úr az Ő bölcsességéből - ma is!