Avas-Déli Református Egyházközség

“Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is Benned reménykedünk!”

“Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez.” Jakab 1, 2-3.

Pál mondja a Róma 5, 3-ban, hogy dicsekednünk kell a megpróbáltatásokban; Jakab pedig azt mondja itt, hogy örvendeznünk kell ezekben. … A megpróbáltatás, vagy nehézség hozza létre Jakab szerint a békessége tűrést, ami nem más, mint az elme állhatatossága a gonoszság elhordozása során.” (i.m. 5.)Ajándékozzon meg az Úr állhatatos elmével – ma is!