Kedves Testvérek!

  • A veszélyhelyzet visszavonásáig vasárnaponként két istentisztelet lesz. Fél 9-kor és 10 órakor, a pünkösdi istentiszteletre vonatkozó szabályok betartásával.
  • Reggeli igeszakaszok továbbra is naponként fognak érkezni a Facebook csoportban.
  • Az istentiszteletek a hét folyamán a honlapon visszanézhetők az Igehirdetések oldalon.

2020.10.04


Gyülekezeti számlaszám: 10918001-00000023-43720001

IBAN: HU33 1091 8001 0000 0023 4372 0001

Kedves Testvérek!

Ajánljuk és kérjük hogy a személyi jövedelem adó (SZJA) 1+1 százalékáról szóló rendelkező nyilatkozatnál a következőket adják meg!

A nonprofit kedvezményezett adószáma: 18441677-1-05 (Avas Déli Reformátusokért Alapítvány)

A kedvezményezett egyház technikai száma, neve: 0066 Magyarországi Református Egyház


Kedves Testvérek !

Ebben a járvány sújtotta, hitpróbáló időkben a gyülekezetünk jelenére és jövőjére is gondolnunk kell azzal a bizonyossággal, amelyet a Zsoltárok könyvében olvasunk (27,5):

„Megóv engem (az ÚR) sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén …”

Ezek alapján gyülekezetünk további működésére, működtetésére vonatkozóan a presbitérium támogatásával, egyetértésével kérjük:

Mivel a fizikai kontaktussal járó gyülekezeti alkalmakat a hatósági rendelkezések alapján szüneteltetnünk kell, mostantól a tilalom feloldásáig a lelki szolgálatok, igehirdetések és naponkénti áhítatok virtuálisan, lelki közösségben a gyülekezeti zárt csoport facebook oldalán folynak. Szükséges azonban az egyházfenntartói járulék, perselypénz, Isten dicsőségére történő adományok, támogatások befizetésének folyamatossága is. Különösen fontos, hogy a perselypénz vonatkozásában se lankadjon a buzgóságunk! Kell előre is tekintenünk, mert a gazdasági hatások miatt várhatóan többen nehéz helyzetbe kerülnek majd, és szükség lesz a megsegítésükre.

Ezeket a pénzösszegeket  a gyülekezet folyószámlájára – 10918001-00000023-43720001 – kérjük átutalni. Így a közvetlen pénzkezelést (összeszámolást, bankba fizetést) elkerüljük.

Akik semmilyen módon, mások segítségével sem tudják Isten iránti hálából befizetéseiket átutalással megoldani, gyűjtsék össze saját maguk, és majd amikor újra lesz lehetőség, az összegyűlt összeget tegyék a perselybe.
Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? … Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat, …” (Zsolt.116,12-14)

Miskolc, 2020.03.20.                 Dandé András                                Boda József Péter                                                     lelkipásztor                                            gondnok


A Magyarországi Református Egyház
Zsinati Elnökségének
közleménye

Szüneteltessenek minden egyházi alkalmat

2020. március 16., hétfő

A koronavírus gyors terjedése miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége a következő kéréssel fordul a gyülekezetek, lelkipásztorok és egyháztagok felé.
Kérjük, hogy további intézkedésig szüneteltessenek minden egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmációelőkészítést, ifjúsági alkalmat, baba-mama kört, egyházi testületi üléseket (egyházmegyei tanács, közgyűlés, zsinati tanács, zsinat, presbiteri ülés), a gyülekezetekben esedékes canonica vizitációkat, presbiteri szövetségi és nőszövetségi alkalmakat, konferenciákat, továbbképzéseket, tanfolyamokat és egyéb csoportos foglalkozást, közösségi alkalmat.
Kérjük, hogy a lelkészi hivatalban telefonügyeletet tartsanak. Az egyházközségek az adminisztrációt online intézzék.
Kérjük, hogy temetésekkor csak a szűk család vegyen részt a szertartáson.
Kérjük, hogy a konferenciatelepek ne fogadjanak gyülekezeteket, vendégeket.
Kérjük a gyülekezeteket, hogy ha módjuk van rá elmélkedéseket, imádságokat osszanak meg tagjaikkal.
Felhívjuk minden egyháztagunk figyelmét, hogy a reformatus.hu honlapunkon minden reggel online áhítatot tartunk, továbbá vasárnap délelőtt online istentiszteletet közvetítünk. Kérjük, figyeljék a reformatus.hu oldalt, ahol folyamatos tájékoztatást adunk.
Kérjük a hívőket, tartsanak otthoni könyörgéseket és imádságokat. Kérjük a lelkészeket, hogy lássák el őket segítő anyagokkal.
Kérjük, hogy a közösségi médiában csak megalapozott és igazolt információkat osszanak meg egymással, a különböző fórumokon tartózkodjanak a félelemkeltéstől és felelőtlen megnyilatkozásoktól.
Kérjük gyülekezeteink fiataljait, hogy – akár a helyi önkormányzattal együttműködve, akár a gyülekezet szervezésében – segítsenek az idős gyülekezeti tagoknak a szükséges bevásárlásokban.
Kérjük a fiatal családokat, hogy nyújtsanak egymásnak segítséget gyermekeik megőrzésében.
Kérjük testvéreinket, valamennyi egészségügyi rendelkezést tartsanak be. Kérjük, hogy imádkozzanak a járvány megszűnéséért, a betegekért, egészségügyi dolgozókért, felelős döntéshozókért.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége

Budapest, 2020. március 16.


Kedves Testvérek!

Az egészségügyi megelőzést szolgáló kormányzati iránymutatással összhangban a vészhelyzet visszavonásáig a templomunk zárva van.
A prédikációkat videóra vesszük és a zárt Facebook-csoportban illetve a honlapon közzétesszük.  Jövő héten szeretnénk időseinket egyenként telefonon felhívni, kérjük szépen mindenkitől a telefonszámokat. Amennyiben gyülekezetünkben van olyan idős ember, akinek bevásárlásban segítségre lenne szüksége a járvány miatt, kérjük jelezze, ne maradjon ebben magára!
ISTEN VIGYÁZZON ÉS ŐRIZZEN BENNÜNKET !

2020. március 14.